ไทยคว้าอันดับ 1 สองปีซ้อน ประเทศที่เหมาะเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก

On January 29, 2018, Posted by , In news, With Comments Off on ไทยคว้าอันดับ 1 สองปีซ้อน ประเทศที่เหมาะเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก

กระทรวงพาณิชย์เผยผลสำรวจของสำนักข่าว U.S. News & World Report ไทยครองแชมป์อันดับ 1 ประเทศที่ดีที่สุดในโลกที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มธุรกิจต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เหตุผลหลักจากการลดขั้นตอนการจดทะเบียนและลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักข่าว U.S. News & World Report เผยแพร่ผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกด้านต่าง ๆ ประจำปี 2561 บนเว็ปไซต์ usnews.com จากผลการสำรวจความเห็นของคนทั่วโลกราว 21,000 คน โดยไทยได้รับการจัดอันดับให้ครองแชมป์อันดับ 1 จากทั้งหมด 80 ประเทศทั่วโลกในเรื่องการเป็นประเทศที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มธุรกิจ (Best Countries to start a Business) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเหตุผลหลักมาจากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้ลดขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของไทยและลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการลง นอกจากนี้ ไทยยังได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่น่าลงทุน (Best Countries to Invest In) เป็นอันดับที่ 8 จาก 25 ประเทศทั่วโลก

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า รายงานผลการจัดอันดับของ U.S. News ดังกล่าวถือเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ยืนยันมุมมองของต่างชาติว่า ประเทศไทยได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งภาพลักษณ์ของไทยในเรื่องนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาทำธุรกิจในไทยเป็นอย่างยิ่ง ผลการจัดอันดับครั้งนี้สอดคล้องกับผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business: EoDB) ของธนาคารโลก ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่จัดไทยอยู่ในอันดับดีขึ้นถึง 20 อันดับจากเดิมอยู่ที่อันดับ 46 ในปี 2560 เป็นอันดับที่ 26 ในปี 2561 สืบเนื่องจากการปรับลดขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของไทยจากเดิม 5 ขั้นตอน ใช้เวลา 25.5 วัน เหลือเพียง 3 ขั้นตอน ใช้เวลา 2 วัน รวมทั้งการลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการจากเดิม 6,600 บาทเหลือเพียง 5,800 บาท

ทั้งนี้ ปัจจุบัน สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทยในโลกและอันดับที่ 1 ของไทยในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค.–พ.ย.) การค้าระหว่างไทยกับสหรัฐ มีมูลค่าการค้ารวม 38,120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 14.60 โดยไทยส่งออกไปสหรัฐ เป็นมูลค่า 24,340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.15 และนำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 13,790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.12 นอกจากนี้ ในปี 2560 สหรัฐงเป็นประเทศที่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในไทย (FDI) เป็นอันดับที่ 3 รองจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์ มีมูลค่าการลงทุน 11,774 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 11.14 สาขาสำคัญที่สหรัฐฯ ลงทุนในไทย อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และพลังงาน -สำนักข่าวไทย

Comments are closed.