ตลาดลาว

On January 8, 2018, Posted by , In travel news, With Comments Off on ตลาดลาว

เป็นตลาดที่อยู่บริเวณริมบึงสวรรค์ จังหวัดบึงกาฬ ที่เรียกว่า ตลาดลาว เพราะตลาดแห่งนี้นอกจากมีสินค้าของคนไทยโดยชาวบึงกาฬนำมาวางขาย ยังมีสินค้าจากประเทศลาวโดยประชาชนชาวลาวจะขนสินค้าลงเรือข้ามแม่น้ำโขงผ่านจุดผ่านแดนถาวร บึงกาฬ – ปากซัน เข้ามาค้าขายที่ตลาดแห่งนี้ ตลาดแห่งนี้จึงมีสีสันจากสินค้าพื้นเมืองของประเทศลาว

ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก สมุนไพร พันธุ์ไม้ สินค้าพื้นบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น หวายป่า ม่อนไข่ ผลไม้พื้นเมืองที่คนไทยเรียกว่า ลูกท้อ หนูนา เปลือกต้นกำลังเสือโคร่ง เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าไทยกับสินค้าลาว ชาวบึงกาฬได้ค้าขายสินค้าของตน ยังมีโอกาสได้ลิ้มรสอาหารและซื้อหาสินค้าของลาว ขณะที่ชาวลาวก็ได้ค้าขายสินค้าของตนรวมถึงซื้อสินค้าไทยนำกลับไปขายที่ประเทศของตนด้วย ตลาดลาวแห่งนี้ เปิดเฉพาะวันอังคารและวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น. จังหวัดบึงกาฬอยู่ติดกับเมืองปากซัน ประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงคั่นกลาง มีเรือข้ามฟากไปมาหาสู่กัน ค่าบริการคนละ 60 บาท มีบริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และ จุดผ่านแดน บึงกาฬ – ปากซัน เป็นจุดผ่านแดนถาวร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองบึงกาฬ ประมาณ 3-5 กิโลเมตร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Comments are closed.